Kalendář

<< září 2021 >>
PO ÚT ST ČT SO NE
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

 

Detail [»]
-

 

 
Detail [»]
-
 
Detail [»]
-
 
 
Detail [»]
-
 

 

Detail [»]
-

 


 
 

 

 

 

 


Novinky e-mailem

Máte-li zájem o zasílání bulletinu, vyplňte Vaši e-mailovou adresu a v dalším kroku si nastavte o co máte zájem. Později se můžete kdykoliv odhlásit.

*E-mail:

 Odkazy jinam

http://www.horsovskytyn.cz

http://www.horsovsky-tyn.cz/cs

http://www.turisturaj.cz/

http://juniorfest.cz/cs

http://domazlicky.denik.cz/

http://www.radiosumava.cz/index.php Plakátovací služby

Plakátování

A4 3,- Kč / ks / den
A3 4,- Kč / ks / den
A2 5,- Kč / ks / den
A1 6,- Kč / ks / den
A0 7,- Kč / ks / den

Výlepový den: Sobota
Aktuální počet výlepových ploch: 7

Obecně závazná vyhláška města Horšovský Týn č. 5/2005 o užívání plakátovacích ploch na území města

Zastupitelstvo města Horšovský Týn se na svém zasedání dne 5.9.2005 usnesením č. 25/2005 A bod 7 usneslo vydat podle ustanovení §10 písm. c) zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000 S. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1 - Vymezení plakátovacích ploch na území města

 1. Plakátovací plochy jsou v majetku Městského kulturního zařízení (dále jen MKZ) - příspěvkové organizace města Horšovský Týn a jsou umístěny:
  a) ulice Jana Littrowa, pravý břeh řeky u mostu;
  b) křižovatka ulic Jana Littrowa a Edvarda Beneše – tubus;
  c) křižovatka ulic Suchanovova a J.Hory;
  d) ulice II. pětiletky – naproti novinovému stánku, před budovou restaurace;
  e) Sylvánov – pod terasou prodejny TUTY – ZKD;
  f) Smetanovo náměstí – před prodejnou;
  g) ulice Plzeňská – pod klášterem;
 2. Přehled umístění plakátovacích ploch je znázorněn v příloze této obecně závazné vyhlášky (dále jen vyhláška).

Čl. 2 - Povinnosti k užívání plakátovacích ploch

 1. Plakátování zajišťuje MKZ prostřednictvím Regionálního informačního centra (dále jen RIC).
 2. Požadavky na zajištění plakátování předkládá žadatel RIC, 5. května 50, 346 01 Horšovský Týn na základě objednávky.
 3. Žadatel může požádat pouze o zveřejnění informací a pozvánek o konání sportovních, kulturních, společenských, prodejních a politických akcí. Veškeré zveřejňované plakáty RIC jsou označeny razítkem „Se souhlasem města“.
 4. Plakátování zajišťované jinými osobami a zveřejňování jiných informací než je uvedeno ve vyhlášce, je zakázáno.

Čl. 3 - Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

V Horšovském Týně 7.9.2005
Ing. Josef Holeček, starosta
Václav Mothejzík, místostarosta