Kalendář

<< únor 2017 >>
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Audio průvodce

Detail [›]
-

Novinky e-mailem

Máte-li zájem o zasílání bulletinu, vyplňte Vaši e-mailovou adresu a v dalším kroku si nastavte o co máte zájem. Později se můžete kdykoliv odhlásit.

*E-mail:

 Odkazy jinam

http://www.horsovskytyn.cz

http://www.horsovsky-tyn.cz/cs

http://www.turisturaj.cz/

http://juniorfest.cz/cs

http://domazlicky.denik.cz/

http://www.radiosumava.cz/index.php

 

 Německé město Nabburg

Nabburg

Web: www.nabburg.de [›]

Město Nabburg se nachází 80 km od Horšovského Týna, který je zároveň nejlepším výchozím bodem. Cesta vede přes hraniční přechod Lísková a dále směrem na Rötz, Oberviertach, Weiden a Regensburg. Přestože leží Nabburg na řece, není rozhodně nijak odříznutý. Městem totiž prochází dálnice /A93/ spojující velká německá města: München, Regensburg, Wieden a Dresden. Řeka, která šestitisícovým městem protéká, pak nese název Naab (Nába).

Město je velice bohaté na památky. Asi nejznámější a nejvyužívanější památkou je Městský farní kostel sv.Jana Křtitele, ve kterém se každou neděli konají bohoslužby. Ty jsou velice navštěvované, neboť Nabburg je vesměs centrum katolické církve (žije zde 90% katolíků a 10% evangelíků). Ani tato významná gotická stavba se nevyhnula tragédii. V roce 1536 shořela po zásahu bleskem celá severní věž, kterou se do dnešní doby nepodařilo obnovit. I přesto stojí farní kostel za zhlédnutí. Ve městě lze ještě nalézt další tři kostely - Evangelický kostel sv.Laurentinse, Židovský kostel a Mikulášův kostel.

Do historické části města se vjíždí Koňskou branou (Mährtor), která byla přestavěna v roce 1532. Mezi významnější budovy patří Starý zemský radní úřad (dnes sídlo policejní inspekce) a Radnice (od 1998 opět sídlem Radnice města Nabburg). Dalšími památkami, které se patří neopomenout, jsou např. SCHIDTŮV DŮM, DĚKANSKÁ VĚŽ, „DESÁTKOVÁ STODOLA“ (Městské muzeum), ZÁMECKÝ DVŮR či PRAŠNÁ BRÁNA (Perschen). Z historické části města pak lze odejít (nebo jí přijít) branou s názvem NAD BRANOU (Obertor).

Zapomenout nesmíme ani na Starobinec a chudobinec pro obyvatele města, který umožňuje strávit starým lidem večery ve společnosti. První zmínku o něm najdeme v roce 1412, kdy sloužil jako nemocnice.

Jednou za dva roky město ožívá tradičním středověkým tržištěm a středověkými oslavami. Budete-li je chtít navštívit, musíte si počkat do roku 2006. Většinou se kryjí s Anenskou poutí, neboť jejich datum se pohybuje taktéž kolem poloviny července.

Detail [›]
-
 
 
Detail [›]
-
Detail [›]
-
 

 
Detail [›]
-
 

 ZAJÍMAVOSTI

Hornofalcké muzeum Neusath-Perschen

Detail [›]
-
Detail [›]
-
 
Detail [›]
-
 

   

 

 

     

  
Detail [›]
-
Detail [›]
-

Muzejní pole jsou tradičně obhospodařována. Systémem trojpolního hospodářství se pěstují  obilí a brambory, v zahrádkách pak roste zelenina, bylinky a v sadech ovoce.
Hornofalcký skanzen v Neusath je unikátní ukázkou venkovského a selského života posledních 300 let. Při procházce skanzenem, která trvá zhruba dvě hodiny, máte možnost vidět původní lidovou architekturu s autentickým zařízením. Jedná se o téměř 50  budov z různých oblastí Bavorska, které ukazují vesnický život ve své regionální a sociální rozmanitosti. V těchto domech bydleli sedláci, nádeníci, žoldnéři, chalupníci, tkalci, pastýři, mlynáři, lovci i šlechtici. Budovy, jež nemohly zůstat zachovány na svých původních místech, byly přemístěny do skanzenu  a seskupeny do typických vesnic.Hornofalcký skanzen Neusath-Perschen – program 2016
S pomocí koní a starého zemědělského náčiní pracují kvalifikovaní zaměstnanci muzea na polích i v lese. Celý areál navíc oživují domácí zvířata, která dříve ke statkům neodmyslitelně patřila. Křesťanské svátky, regionální tradice, původní řemeslné dovednosti a zemědělské práce, které souvisejí s roční obdobím, doplňují obraz časů dávno minulých…
Součástí muzea je také statek Edelmannshof, který se nachází ve 3 km vzdálené obci Perschen. Jedná se o na svém původním místě zachovaný farní dvůr, který byl založen v roce 1605. V roce 1964 zde vzniklo Selské muzeum Perschen, které se řadí  k nejstarším muzeím svého druhu v Bavorsku. Ke statku patří selské stavení, chlév, stodola, sýpka, holubník a pekařská pec. Obytný dům je kompletně zařízený a v podkroví je instalováná mimořádně obsáhlá sbírka sakrálních předmětů a spousta exponátů dřívějšího selského života. Muzejní vstupenka platí i pro prohlídku tohoto zařízení.

Téma roku 2016: Horní Falc představuje své kroje…
Lidové kroje jsou po staletí spojovány s tradicemi, regionální příslušností a národní hrdostí. Toto zviditelnění vlastní identity má svou historii. Kroje nosilo odjakživa venkovské obyvatelstvo jako každodenní oděv při práci nebo lovu. Trend k oblékání krojů ve městech pak vzešel v 19. století z řad šlechty a měšťanstva. Vzorem byly často alpské lidové kroje – u žen jsou to šaty zvané „dirndl“  u mužů pak typické kožené kalhoty tzv. „lederhosen“. Na základě reprezentativní ankety provedené na jarních slavnostech v Řezně se potvrdilo, že po desetiletích nezájmu jsou kroje v Bavorsku opět velmi populární a to u všech generací. V roce 2016 se lidovým krojům věnuje celkem devět  muzeí v regionu..

Březen:

 

 

 

12.03.

Sobota

- Zahájení sezóny a výstavy:

“Pohled na kroje – Horní Falc představuje” 

 

13.03.

 

20.03.

 

22.-31.03.

 

28.03.        

Neděle

 

Neděle

 

 

 

Pondělí

- vázání tradičních palmových kytic   

 

- barvení velikonočních vajíček přírodními materiály

 

- prázdninový program pro děti

 

- Velikonoční tradice

  bezplatné prohlídky Hornofalckého skanzenu

 

 

 

Duben: 

 

 

 

03.04. 

Neděle

- „Něco dobrého“ – smažené hornofalcké pečivo, od 13 h.

 

10.04.

Neděle

- „Kupec benátský“ – scénická prohlídka od 14 h.

 

17.04.

Neděle

-  mimořádná prohlídka depozitáře, ve 14 h.

 

18.-25.04.

 

 

- “Světový týden vody” – program pro školy

 

24.04.

Neděle

- Specializovaný trh krojů

 

 

- Setkání odborníků na předení

 

 

Květen:

 

 

 

01.05.

Neděle

- Stavění májky a májový tanec

- Muzejní běh

 

05.05.

Čtvrtek

- Den otců s dechovkou u muzejního hostince

- akce spolku  „Pohostinný Nabburg“    

- prezentace gastronomů

 

07.05.

Sobota    

- Jarní trh v Selském muzeu v Perschen

 

 

 

 

 

 

16.05.

Pondělí

- Německý den mlýnů – mimořádná prohlídka mlýna

- Pohádky ve mlýně Rauberweihermühle

 

17.-25.05.

 

22.05.

 

 

23.05.

 

29.05.

        

 

 

Neděle

 

 

Pondělí

 

Neděle

- prázdninový program pro děti

 

- okrasné rostliny „Krásné a užitečné“, prohlídka ve 14,30 h.

 

 

- Májová pobožnost, v 19 h. u muzejní kapličky

 

- „O mechové ženušce, Večernice a Šotek“

  pohádková  revue v němčině, od 14 hod

 

 

 

Červen

 

 

Bezinková slavnost se bude konat v závislosti na květu bezu

o jedné z červnových nedělí

 

 

 

 

05.06.

Neděle

- Stříhání ovcí  - „Od vlny k plsti“ 

 

12.06.

Neděle

- mimořádná prohlídka: „Bylinky slunovratu“, od 14 hod.

 

 

 

19.06.

Neděle

- krojová dílna, od 13 hod.

- „Kupec benátský“ – scénická prohlídka, od 14 hod.

 

 

 

 

25.06.

 

 

26.06.

 

27.06.

Sobota

 

 

Neděle

 

Pondělí

- Posvícení v Perschen

  stavění posvícenského stromu v 18,30 h.

  a posvícenské tance od 20 hod.

- Posvícení v Perschen, lidová hudba a tanec

 

- Posvícení v Perschen – pečení chleba

 

 

 

Červenec:

 

 

 

03.07.

Neděle

 

- Setkání hornofalckých vlastivědných a krojových spolků

 

10.07.

Neděle

- mimořádná prohlídka: „Zahradní kultura a rozmanitost   

  rostlin“, od 14,30 h.

 

24.07.

 

 

 

 

31.07.

Neděle

 

 

 

 

Neděle

- sklizeň obilí se slavností chleba

- velký dětský den

-  Franz Xaver von Schönwerth – vzpomínkový den

   na  autora pověstí a pohádek

 

- „O mechové ženušce, Večernice a Šotek“

   pohádková revue v němčině – ve 14 hod.

 

 

Srpen:

 

 

 

02.-24.08.

 

- prázdninový program pro děti

 

14.08.

Neděle

- mimořádná prohlídka v nářečí: „Přes statek a pole „

 

15.08.

Pondělí

- „Svátek Nanebevzetí Panny Marie“

- vázání bylikových kytic

- akce pro děti: „Bylinkové bonbóny“  

- „Kupec benátský“ – scénická prohlídka od 14 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.08.

Neděle

- prohlídka: „Přírodní bylinky a podzimní plody“,  od 13,30 h.

 

28.08.

Neděle

- „O mechové ženušce, Večernice a Šotek“

  pohádková   revue v němčině, od 14 hod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Září:

 

 

 

04.09.

Neděle

- Sklízení chmele

 

11.09.

Neděle

- Neusathský den koní - koně a práce s nimi 

 

18.09.

Neděle

- “Kopání brambor” sklizeň brambor

- mimořádná prohlídka na téma: „Brambory“ od 14hod.

- prohlídka: „Krovy v muzejních budovách“, od 14 hod.

 

25.09.

Neděle

- Výmlat obilí s pekařskou slavností

- prohlídka: „Původní druhy zeleniny“, ve 14,30 h.

- “Kupec benátský” – scénická prohlídka muzea, od 14 hod.

 

 

 

 

 

 

 

Říjen:

 

 

 

02.10.

 

Neděle

- Den starých plemen domácích zvířat, od 10 hod.

- prohlídka : „Původní plemena domácích zvířat“

  od 14 hod.

 

03.10

 

09.10.

Pondělí

 

Neděle

- mimořádná prohlídka: „Ovoce v sadech“ pro rodiče s dětmi

 

- Výlov muzejních rybníků

- „O mechové ženušce, Večernice a Šotek“

  pohádková   revue v němčině, od 14 hod

 

16.10.

 

 

23.10.

Neděle

 

 

Neděle

- Posvícenský  trh ve skanzenu

- ovocná burza a zpracování ovoce

 

- prohlídka muzejního depozitáře, od 14 hod.

 

30.10.

Neděle

- Akce s muzejním pekařem:

  chléb a tradiční pečivo na svátek Všech svatých

 

 

 

 

 

Listopad:

 

02.-04.11

 

 

 

 

 

 

 

 

- prázdninový program pro děti

20.11.

 

 

26.11.

 

Neděle

 

 

Sobota

- Zimní trh v Selském muzeu v Perschen

- tradiční zimní práce, od 13 h. ve skanzenu

 

 - “Hledání noclehu“ představení na biblické téma

   tzv. divadlo za pochodu, od 17 hod.

 

 

 

 

 

 

 

     

Změny programu jsou vyhrazeny !

 

Nová výstava: “Kroje z muzejního depozitáře”

                         

Téma roku 2016: “Pohled na kroje – Horní Falc představuje” 

Rauberweihermühle: Naše rybníky, naši kapři, naše historie, Od zrna k chlebu

Poppenreuth: Vesnice a její obyvatelé

Denkenbauernhof: Chebský stavební styl, tesařské práce

Matzhof: Náčiní k pěstování brambor

Kolbeckhof: Vlna a konopí a co z nich vzniká

Hala Raiffeisen: Raiffeisen v kraji Oberpfalz : „Peníze a zboží“

Muzejní depozitář – soubor exponátů a informační terminály

 

 

Otevírací doby od 12.03.-06.11.2016

Freilandmuseum - Hornofalcký skanzen Neusath:

Úterý - neděle   9-18 hod. (vstup možný nejpozději do 17 hod.)

Selské muzeum – statek Edelmannshof Perschen:

Úterý - neděle 13-18 hod.

 

Vstupenka je platná pro Neusath i Perschen !

Dospělí:

denní vstupné   

roční vstupenka  

5,50 €

20,00 €

Zlevněné vstupné:

školáci, studenti a tělesně postižení - denní vstupné

roční vstupenka

 

3,50 €

15,00 €

Skupinové vstupné: od 15 osob

 

3,50 €

Školní skupiny /    školáci

 

2,50 €

Rodinné vstupné:

denní vstupné

roční vstupenka

12,00 €

40,00 €

 

Bavorský hostinec v areálu muzea – otevírací doba: úterý-neděle 10-18 hod.

 

Každou neděli můžete přihlížet ve statku Schallerhof v Naabtalské vesnici našemu muzejnímu pekaři při sázení chleba do pece. V nabídce je pravidelně čerstvý selský chléb (13,45 hod.) a další tradiční hornofalcké pečivo.

 

Prosím dbejte těchto pokynů:

Na celém území muzea je zakázáno kouření, trhání květin a krmení zvířat!

 

V případě zájmu nás kontaktujte - rádi Vám poskytneme informace o možných

tématických prohlídkách a nabídkách na školní výlety.

 

 

Museumsverwaltung

Neusath 200

92507 Nabburg

Telefon: 09433-2442-0

Fax:       09433/2442-222

www.freilandmuseum.org