Kalendář

<< leden 2018 >>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Novinky e-mailem

Máte-li zájem o zasílání bulletinu, vyplňte Vaši e-mailovou adresu a v dalším kroku si nastavte o co máte zájem. Později se můžete kdykoliv odhlásit.

*E-mail:

 Odkazy jinam

http://www.horsovskytyn.cz

http://www.horsovsky-tyn.cz/cs

http://www.turisturaj.cz/

http://juniorfest.cz/cs

http://domazlicky.denik.cz/

http://www.radiosumava.cz/index.php

 

 Německé město Nabburg

Nabburg

Web: www.nabburg.de [›]

Město Nabburg se nachází 80 km od Horšovského Týna, který je zároveň nejlepším výchozím bodem. Cesta vede přes hraniční přechod Lísková a dále směrem na Rötz, Oberviertach, Weiden a Regensburg. Přestože leží Nabburg na řece, není rozhodně nijak odříznutý. Městem totiž prochází dálnice /A93/ spojující velká německá města: München, Regensburg, Wieden a Dresden. Řeka, která šestitisícovým městem protéká, pak nese název Naab (Nába).

Město je velice bohaté na památky. Asi nejznámější a nejvyužívanější památkou je Městský farní kostel sv.Jana Křtitele, ve kterém se každou neděli konají bohoslužby. Ty jsou velice navštěvované, neboť Nabburg je vesměs centrum katolické církve (žije zde 90% katolíků a 10% evangelíků). Ani tato významná gotická stavba se nevyhnula tragédii. V roce 1536 shořela po zásahu bleskem celá severní věž, kterou se do dnešní doby nepodařilo obnovit. I přesto stojí farní kostel za zhlédnutí. Ve městě lze ještě nalézt další tři kostely - Evangelický kostel sv.Laurentinse, Židovský kostel a Mikulášův kostel.

Do historické části města se vjíždí Koňskou branou (Mährtor), která byla přestavěna v roce 1532. Mezi významnější budovy patří Starý zemský radní úřad (dnes sídlo policejní inspekce) a Radnice (od 1998 opět sídlem Radnice města Nabburg). Dalšími památkami, které se patří neopomenout, jsou např. SCHIDTŮV DŮM, DĚKANSKÁ VĚŽ, „DESÁTKOVÁ STODOLA“ (Městské muzeum), ZÁMECKÝ DVŮR či PRAŠNÁ BRÁNA (Perschen). Z historické části města pak lze odejít (nebo jí přijít) branou s názvem NAD BRANOU (Obertor).

Zapomenout nesmíme ani na Starobinec a chudobinec pro obyvatele města, který umožňuje strávit starým lidem večery ve společnosti. První zmínku o něm najdeme v roce 1412, kdy sloužil jako nemocnice.

Jednou za dva roky město ožívá tradičním středověkým tržištěm a středověkými oslavami. Budete-li je chtít navštívit, musíte si počkat do roku 2006. Většinou se kryjí s Anenskou poutí, neboť jejich datum se pohybuje taktéž kolem poloviny července.

Detail [›]
-
 
 
Detail [›]
-
Detail [›]
-
 

 
Detail [›]
-
 

 ZAJÍMAVOSTI

Hornofalcké muzeum Neusath-Perschen

Detail [›]
-
Detail [›]
-
 
Detail [›]
-
 

   

 

 

     

  
Detail [›]
-
Detail [›]
-

Hornofalcký skanzen Neusath-Perschen – program 2017

Hornofalcký skanzen v Neusath je unikátní ukázkou venkovského a selského života posledních 300 let. Při procházce skanzenem, která trvá zhruba dvě hodiny, máte možnost vidět lidovou architekturu s jejím autentickým zařízením. Jedná se o téměř 50  budov z různých oblastí Bavorska, které ukazují vesnický život v regionální a sociální rozmanitosti. V těchto domech bydleli dříve sedláci, nádeníci, žoldnéři, chalupníci, tkalci, pastýři, mlynáři i šlechtici. Budovy, jež nemohly zůstat zachovány na svých původních místech, byly přemístěny do skanzenu  a seskupenydo typických vesnic.

Muzejní pole jsou tradičně obhospodařována. Systémem trojpolního hospodářství se pěstují  obilí a brambory, v zahrádkách pak roste zelenina, bylinky a v sadech ovoce.

S pomocí koní a starého zemědělského náčiní pracují kvalifikovaní zaměstnanci muzea na polích i v lese. Celý areál navíc oživují domácí zvířata, která dříve ke statkům neodmyslitelně patřila. Křesťanské svátky, regionální tradice, původní řemeslné dovednosti a zemědělské práce, které souvisejí s roční obdobím, doplňují obraz časů dávno minulých…

 Součástí muzea je také statek „Edelmannshof“, který se nachází ve 3 km vzdálené obci Perschen. Jedná se o na svém původním místě zachovaný farní dvůr, který byl založen v roce 1605. V roce 1964 zde vzniklo Selské muzeum Perschen, které se řadí  k nejstarším muzeím tohoto druhu v Bavorsku. Ke statku patří selské stavení, chlév, stodola, sýpka, holubník a pekařská pec. Obytný dům je kompletně zařízený a v podkroví je instalováná mimořádně obsáhlá sbírka sakrálních předmětů a spousta exponátů dřívějšího selského života. Vstupenka ze skanzenu platí i zde.

Téma muzejní sezóny 2017 „Od nouze k nadbytku – zemědělství v minulosti a dnes“. Na toto téma přímo navazuje nová výstava s názvem „Dobré počasí – špatné počasí“. Počasí bylo a je i dnes jedna z podstatných podmínek pro produkci potravin. Dříve pracovalo téměř 90 procent zdejšího obyvatelstva v zemědělské výrobě. V současnosti je to ovšem pouze jedno procento. To se promítlo jak do struktury obyvatelstva, tak také do proměny kulturní krajiny a do celkového životního stylu obyvatel na venkově.

Kromě tématických dnů, které se ve skanzenu pravidelně opakují máme letos na programu mimořádně setkání dudáků 21.05., traktoriádu 30.07. a chybět nebudou ani oblíbené jarní a podzimní trhy.

Březen:

 

 

18.03.

Sobota

- Zahájení sezóny  a výstavy s názvem

- „Dobré počasí – špatné počasí“.

 

 

 

 

 

 

Duben: 

 

 

 

02.04. 

Neděle

- Vázání tradičních velikonočních kytic  a dekorací

 

09.04.

 

od 11.04.

 

Neděle

- Barvení velikonočních vajíček přírodními materiály

 

- Prázdninový program pro děti

 

17.04.

Pondělí

- Velikonoční tradice, zdobení vajíček, pletení pomlázek

- Bezplatné prohlídky Hornofalckého skanzenu v NJ

 

23.04.

 

Neděle

- Setkání odborníků na předení vlny a lnu

- Prohlídka muzejního depozitáře, od 14 hod.

 

30.04.

Neděle

- Zapálení dřevěného milíře

 

 

- „O mechové ženušce, Večernice a Šotek“

  pohádková  revue v němčině, od 14 hod

 

 

 

Květen:

 

 

 

01.05.

Pondělí

- Stavění májky a májový tanec

 

06.-07.05.

 

- Jarní trh v Selském muzeu v Perschen

 

07.05.

Neděle    

- „Grasmond“ autorské čtení, Gerda Stauner, od 14 h.

 

 

 

 

 

 

08.-15.05.

 

- Světový týden vody – pro školní skupiny

 

17.05.

 

21.05.

 

 

25.05.

 

 

 

 28.05.       

Středa

 

Neděle

 

 

Čtvrtek

 

 

 

Neděle

- Májová pobožnost, v 19 h. u muzejní kapličky

 

- Setkání dudáků

- mimořádná prohlídka „Od stromu ke stromu“, ve 13.30 h.

 

- Divadelní den okresu Schwandorf

- Den otců s dechovkou u muzejního hostince

- Prezentace gastronomů ze spolku  „Pohostinný Nabburg“  

 

- Den mléka – produkce mléka dříve a dnes, od 14 h.

- “Robin Hood – hrdina z lesa Sherwood”, představení                      

  Landestheater Oberpfalz, v Perschen, ve 14 h.

 

 

 

 

Červen

 

 

 

 

Bezinková slavnost se bude konat v závislosti na květu bezu

o jedné z červnových nedělí

 

 

 

 

04.06.

Neděle

- Prohlídka na téma: historické zemědělství, ve 14.30 h. 

 

05.06.

Pondělí

- Německý den mlýnů – mimořádné prohlídky

   muzejního mlýna,  ve 14 a v 15 h.

 

 

 

od 06.06.

 

07.06.

 

08.06.

 

11.06.

 

18.06.

 

 

Středa

 

Čtvrtek

 

Neděle

 

Neděle

- dětský prázdninový program

 

- Prohlídka o netopýrech, od 21 hod.

 

- Prohlídka – „Muzeum se probouzí“, v 7 hodin ráno

 

- Stříhání ovcí

 

- Mimořádná prohlídka – plané bylinky, ve 13.30 h.

- „Kupec benátský“ – scénická prohlídka, od 14 hod.

 

 

 

 

24.06.

 

 

25.06.

26.06.

Sobota

 

 

Neděle

Pondělí

- Posvícení v Perschen

  stavění posvícenského stromu v 18 h.

  a posvícenské tance od 20 hod.

- Posvícení v Perschen, lidová hudba a tanec

- Posvícení v Perschen – pečení chleba

 

 

 

Červenec:

 

 

 

02.07.

Neděle

 

- Den pro stolní harfy

- “Kupec benátský” – scénická prohlídka muzea, od 14 h.

 

08.07.

Sobota

- Písničkové odpoledne,  Hans Wax, v 15.30 h.

 

09.07.

 

 

15.-16.07.

 

16.07.

 

 

23.07.

 

 

 

 

 

30.07.

Neděle

 

 

 

 

Neděle

 

 

Neděle

 

 

 

 

 

Neděle

- Mimořádná prohlídka s pamětníkem dřívějších časů

   ve 13.30 h.

 

 - „Minulost v živém podání“

 

- Prohlídka na téma: „Zemědělství, zahradní kultura a  

  rozmanitost rostlin“, ve 14.30 h.

 

-  Sklizeň obilí se slavností chleba

-  Dětský den: téma „Energie“

-  Mimořádná prohlídka: téma zemědělství, ve 13 h.                    - „O mechové ženušce, Večernice a Šotek“

  pohádková   revue v němčině, od 14 h.

 

- „Traktoriáda, setkání historických vozidel“

- Pohádková  prohlídka o bylinkách, od 13.30 h.

.

 

 

Srpen:

 

 

 

02.08.

 

od 03.08.

Středa

- Prohlídka pro děti a dospělé o netopýrech, ve 20.30 h.

 

- prázdninový program pro děti

 

06.08.

Neděle

- mimořádná prohlídka v bavorském nářečí:

  „Ze statku na pole“,  ve 14 h.

 

15.08.

 

 

 

15.08.

 

27.08.

Úterý

 

 

 

Úterý

 

Neděle

- „Svátek Nanebevzetí Panny Marie“

- vázání bylikových kytic, od 13 h.

- „Kupec benátský“ – scénická prohlídka od 14 h.

 

- Muzikanstký štamtiš v Perschen, od 20 h.

 

- prohlídka: „Podzimní plody a bylinky“,  od 13.30 h.

 

 

 

 

Září:

 

 

 

03.09.

Neděle

- Sklízení chmele

 

10.09.

Neděle

- „Neusathský den koní“ - koně a práce s nimi 

 

17.09.

 

 

 

24.09.

Neděle

 

 

 

Neděle

 

- “Kopání brambor” sklizeň brambor

- mimořádná prohlídka na téma: „Brambory“ od 14 h.

- prohlídka: „Krovy v muzejních budovách“, od 14 h.

 

- Výmlat obilí

- prohlídka: „Původní druhy zeleniny“, ve 14.30 h.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Říjen:

 

01.10.

 

 

 

03.10.

 

08.10.

 

15.10.

 

 

Neděle

 

 

 

Úterý

 

Neděle

 

Neděle

 

 

 

 

 

 

- Den starých plemen domácích zvířat, od 10 h.

- prohlídka : „Původní plemena, zajímavá a geniální“

  od 14 h.

 

- Prohlídka: „Ovoce v sadech“ pro rodiče s dětmi, ve 14 h.

 

- Výlov muzejních rybníků

 

- Posvícenský  trh ve skanzenu

- ovocná burza a zpracování ovoce

 

 

 

22.10.

 

 

29.10.

 

 

od 31.10.

Neděle

 

 

Neděle

-  „Trh – pestrá všehochuť z minulých  časů“

- Prohlídka muzejního depozitáře, od 14 hod.

 

- Akce s muzejním pekařem:

  chléb a tradiční pečivo na svátek Všech svatých

 

- podzimní prázdninový program pro děti

 

 

 

 

Listopad:

 

 

 

26.11.

Neděle

- Zimní trh v Selském muzeu v Perschen, od 11 h.

- Tradiční zimní práce, od 11 h. ve skanzenu

 

 

 

 

Prosinec:

 

 

 

 

 

02.12.

Sobota

- “Hledání noclehu“ představení na biblické téma

   tzv. divadlo za pochodu, od 17 h.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změny programu jsou vyhrazeny !

 

Výstava: “Špatné počasí – dobré počasí”                         

Téma roku 2017: “Od nouze k přebytku – zemědělství dříve a dnes”

Rauberweihermühle: Naše rybníky, naši kapři, naše historie, Od zrna k chlebu

Poppenreuth: Vesnice a její obyvatelé

Denkenbauernhof: Chebský stavební styl, tesařské práce

Matzhof: Náčiní k pěstování brambor

Kolbeckhof: Vlna a konopí a co z nich vzniká

Hala Raiffeisen: Raiffeisen v kraji Oberpfalz : „Peníze a zboží“

Muzejní depozitář – soubor exponátů a informační terminály

 

Dospělí:

denní vstupné   

roční vstupenka  

5,50 €

20,00 €

Zlevněné vstupné:

školáci, studenti a tělesně postižení - denní vstupné

roční vstupenka

 

3,50 €

15,00 €

Skupiny  od 15 osob

 

3,50 €

Školní skupiny / školáci

 

2,50 €

Rodinné vstupné:

denní vstupné

roční vstupenka

12,00 €

40,00 €

 Vstupenka platí vždy pro skanzen v Neusath i Selské muzeum v Perschen !

 

Otevírací doby:     18.03.-05.11.2017

Freilandmuseum - Hornofalcký skanzen v Neusath:

Úterý - neděle         9-18 hod. (vstup možný nejpozději do 17 h.)

Selské muzeum   - statek Edelmannshof v obci Perschen:

Úterý - neděle         13-18 hod.

 

Každou neděli můžete přihlížet ve statku Schallerhof v Naabtalské vesnici našemu muzejnímu pekaři při sázení chleba do pece. V nabídce je pravidelně čerstvý chléb (13,45 hod.) a další tradiční hornofalcké pečivo.

Všechny v programu uvedené prohlídky jsou v němčině a je nutno se na ně telefonicky přihlásit z důvodu omezené kapacity (maximální počet 25 osob).

Prosím dbejte těchto pokynů:
Na celém území muzea je zakázáno kouření, trhání květin a krmení zvířat!

V případě zájmu nás kontaktujte - rádi Vám poskytneme informace o nabídce tématických prohlídek a projektech pro školní výlety.
 

Kontakt:
Museumsverwaltung
Neusath 200
92507 Nabburg
Telefon: 09433-2442-0
Fax:       09433/2442-222
www.freilandmuseum.org